آخرین نشست مشورتی تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالاب های خورخوران و تالاب دلتای رود گز و حرا

این نشست در شهرهای بندر خمیر و بندر سیریک با حضور جوامع محلی ، دستگاههای مرتبط وذینفعان تالاب برگزار شد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون در راستای تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالابهای خورخوران و تالاب دلتای رود گز و حرا آخرین نشست های مشورتی تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب های مذکور  به […]

این نشست در شهرهای بندر خمیر و بندر سیریک با حضور جوامع محلی ، دستگاههای مرتبط وذینفعان تالاب برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

در راستای تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالابهای خورخوران و تالاب دلتای رود گز و حرا آخرین نشست های مشورتی تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب های مذکور  به ترتیب در روزهای یکم و دوم دی ماه سال جاری در سالن شهرداری بندر خمیر و سالن فرمانداری بندر سیریک با حضور کلیه نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط ، روسای شوراها و دهیاری های روستاهای حاشیه تالاب، سازمان های مردم نهاد و کارشناسان محیط زیست سازمانی و استانی و همچنین شهردار و امام جمعه شهر بندر خمیر برگزار گردید.

223378a46df28a 5884 4076 adeb adfbb8e01b39

 در این دو نشست در ابتدا کلیه اقدامات اولویت دار بدست آمده در نشستهای قبلی در گروههای مشورتی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت. همچنین نماینده سازمان حفاظت محیط زیست مهندس محفوظی به ارائه خلاصه ای از نحوه روند تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب و لزوم تهیه این برنامه پرداخت.

در ادامه با همفکری جوامع محلی بخصوص صیادان بومی و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط نقشه حساسیت زیستگاه محدوده تالاب ها بدست آمد در این نقشه ها پهنه های مهم حضور پرندگان مهاجر و جوجه آور آبزی وکنار آبزی، محدوده های مهم از نظر تخم ریزی و حضور گونه های مهم ماهی و میگو ، مناطق حساس از نظر محل تخم گذاری لاک پشتان دریایی و محدوده های جنگلهای حرا مشخص گردید.

در انتها چارچوب کارگروه های کمیته های استانی، شهرستانی و محلی و اعضاء آنها، با کمک گروه های مشورتی تعیین و وظایف آنها مشخص شد.