اشتغالزایی بانوان در بستک

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان بستک در جلسه مورخه ۹۸/۶/۳۰با حضور مسولین مرکز تخصصی اشتغال آموزش تولید وفروش خانه های صنایع دستی گفت آموزش مقدماتی وکوتاه مدت در رشته های صنایع دستی اوقات فراعت تابستانه در سطح شهرستان بستک با هدف وانگیزه مهارت […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون
ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان بستک در جلسه مورخه ۹۸/۶/۳۰با حضور مسولین مرکز تخصصی اشتغال آموزش تولید وفروش خانه های صنایع دستی گفت آموزش مقدماتی وکوتاه مدت در رشته های صنایع دستی اوقات فراعت تابستانه در سطح شهرستان بستک با هدف وانگیزه مهارت در رشته های شاخص صنایع دستی درسطح شهرستان بستک برای بانوان در جهت اشتغال زایی مولد وپر کردن اوقات فراغت برنامه ریزی شده بود ‌وی خاطر نشان کرد رشته های صنایع دستی شامل گلابتون دوزی چرم دوزی و روبان دوزی وخوس دوزی وغیره هنر جو درسطح شهرستان شرکت کردند .وپس شرکت در آزمون گواهی مهارت برای آنها صادر میشود . وی با تاکید براینکه برای آشنایی دانَش آموزان باصنایع دستی درسطح شهرستان بستک اشاره ‌کرد. ودر پایان جلسه از سرکار خانم درویشی مسول خانه صنایع دستی دستان زرین دهتل وسرکار خانم مرادی مسول خانه صنایع بستکیه شهربستک وسرکار خانه خوشبخت مسول خانه صنایع دستی هنر کده روبار با اهدایی لوح سپاس تقدیر وتشکر بعمل آمد.