اولین کارگاه تدوین مشارکت برنامه سیپا در شهر تالابی بندرخمیر برگزار شد

این کارگاه آموزشی با هدف اجرای بهتر برنامه های ارتباطات ، آموزش ، مشارکت و آگاهی افزایی هر چه بهترمدیریت طرح ملی مدیریت تالاب ها درمرکز بازدید کنندگان بندرخمیر برگزار شد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون : اولین کارگاه آموزشی تدوین مشارکت برنامه سیپا در شهر تالابی بندرخمیر با حضور رئیس اداره محیط زیست […]

ش۳
ش۴
ش۶
ش۸
ش۹
ش۲ 1

این کارگاه آموزشی با هدف اجرای بهتر برنامه های ارتباطات ، آموزش ، مشارکت و آگاهی افزایی هر چه بهترمدیریت طرح ملی مدیریت تالاب ها درمرکز بازدید کنندگان بندرخمیر برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون : اولین کارگاه آموزشی تدوین مشارکت برنامه سیپا در شهر تالابی بندرخمیر با حضور رئیس اداره محیط زیست دریایی وارگانها ونهادهای ذینفع تالاب و جوامع محلی درمرکز بازدیدکنندگان زیست محیطی بندرخمیر برگزار شد. 

در ابتدای این نشست افشین عسکری رئیس اداره محیط زیست دریایی استان هرمزگان ضمن تقدیروتشکر از حضور فعال مدعوین در این کارگاه آموزشی بابیان اینکه : همانطور که می دانیم اهمیت و تاثیر تالاب ها برزندگی انسانها و اکوسیستم زمین بر هیچ کس پوشیده نیست ، متاسفانه طبق پایش ها و برآوردهای انجام شده شاهد آسیب پذیری و نابودی این اکوسیستم های بکر (تالابها) هستیم . که سالانه ۵/۱درصد از مساحت تالاب های جهان رو به نابودی است که در مجموع ۶۴ درصد تالا بها روبه نابودی می باشدکه در مقایسه با سطح جهانی،  وضعیت تالاب های کشورمان در وضعیت  مناسبی نخواهد بود.که از جمله آثار تخریب و زوال تالاب ها را در کشورمان می توان به پدیده های همچون سیلاب و پدیده های ریزگرد و فرسایش خاک و… اشاره کرد.  

وی افزود:  یک میلیارد از جمعیت کره زمین معیشت و زندگی آنها با تالاب مرتبط می باشد ، در نیم قرن گذشته  بیش از حفاظت ازتالاب ها بطورمختص و بدون هیچ بهره برداری از آن حفاظت می شد که می توان در این خصوص به  ضرب المثل محیط بان (تنهاچیزی که از طبیعت می توانی برداری عکس می باشد وتنها چیری که در طبیعت می نماند ردپای آن می باشد ) اشاره کرد.

اما در مدیریت جدید حفاظت از تالاب ها که در حدود سه دهه در حال انجام می باشد نگاهی مشارکتی و حفاظتی برکلیه حلقه های یک اکوسیستم می باشد نه یک گونه خاص . در این مدیریت نقش جوامع و انسانها در حفاظت از تالاب ها و معیشت انسانها در بهره برداری پایدار از تالاب پررنگ و برجسته می باشد. 

وی اظهار داشت : 

سیپا اولین بار در کنوانسیون تنوع زیستی مطرح شد که در ماده ۱۳ این پیمان نامه براطلاع رسانی و افزایش ارتباطات بهتر اکوسیستم تالابی تاکید شده است. در کنوانسیون رامسر در سال ۹۲وسال ۲۰۰۲قطعنامه هایی در اهمیت حفاظت از تالاب صادر شداما در کشورما از سال ۲۰۱۵ شروع شده است. هدف از برگزاری این کارگاه ، نتیجه گیری و بررسی مشکلات تالاب و استفاده از فن آوری های جدید در راستای انجام هرچه بهتر حفاظت از تالاب  و معیشت پایدار جوامع از آن می باشد. 

در ادامه این کارگاه گرو هبندی ذینفان تالاب در چهارگروه انجام شد ، که در این گروه بندی ها اعضا ، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی بهره بردار و مسئولیت دار مشخص شدند ودرگام های بعد در صد نفوذ دستگاهها در حوزه اطلاع رسانی ، آموزش ومشارکت و آگاهی افزایی مشخص شد ودرگام نهایی معضلات ومشکلات زیست محیطی تالاب مورد بررسی قرار گرفت .