بازدید ریاست محترم دادگستری زیارتعلی از زیستگاه های بخش رودخانه

در این بازدید سایر قضات هم حضور داشتند ، به گزارش صدای گامبرون ناظر دهقانی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان از بازدید رضائیان رئیس دادگستری زیارتعلی به همراه قضات از زیستگاه های حیات وحش بخش رودخانه خبر داد. وی افزود: در این بازدید ضمن آشنایی بیشتر با مشکلات و خطرات  […]

در این بازدید سایر قضات هم حضور داشتند ،
به گزارش صدای گامبرون
ناظر دهقانی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان از بازدید رضائیان رئیس دادگستری زیارتعلی به همراه قضات از زیستگاه های حیات وحش بخش رودخانه خبر داد.
وی افزود:
در این بازدید ضمن آشنایی بیشتر با مشکلات و خطرات  شغل محیط بانان منطقه ، همیاران  فعال  که در جهت حفاظت از حیات وحش فعال بودند دیدار شد.
در این بازدید ازسوی مقامات قضایی این بخش  بر هر گونه همکاری و حمایت قضایی جهت پیشبرد بهتر اهداف زیست محیطی با اداره محیط زیست تاکید شد  .
در پایان  همگی از زحمات نیروهای محیط زیست رودان و همیارانی که همکاری خوبی با آن اداره داشتند  تشکر و قدردانی نمودند   .