بررسی طرح تفصیلی شهر پارسیان در کمیسیون ماده پنج استان هرمزگان

بررسی طرح تفصیلی شهر پارسیان در کمیسیون ماده پنج استان هرمزگان

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون به نقل از خبرگزاری موج ، ابراهیم رستم گورانی معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، در گفتگو با خبرگزاری موج هرمزگان، گفت:

طرح تفصیلی شهر پارسیان در کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت.

مطالعات این طرح در سال ۹۵ توسط مهندسین مشاور ذیصلاح انجام و پس از بررسی وضع موجود و همچنین مطالعات پیشنهادی آن در این جلسه مطرح شد.

شهر پارسیان با جمعیتی بالغ بر هجده هزار و ۴۵ نفر دارای محدوده ای به مساحت یک هزار و ۴۸۶ هکتار است.

پارسیان از شهرهای مهم و استراتژیک استان هرمزگان است و با توجه به تصویب طرح جامع آن، ضرورت طرح تفصیلی با توجه به نیاز شهر و انجام فعالیت های عمرانی بیش از پیش احساس می شد.

پس از بحث و بررسی توسط اعضای جلسه و اظهار نظر کارشناسی مقرر شد اصلاحات این طرح توسط مشاور انجام و در جلسه آتی کمیسیون مجددًا مطرح شود

“بابک پارسا”