برگزاری بیش از ۹۸۲ هزار نفر ساعت آموزش در استان هرمزگان

رئیس اداره آموزش و پژوهش سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان هرمزگان گفت: در راستای افزایش آگاهی و ارتقاء دانش و مهارت در بنگاههای اقتصادی استان طی ۹ماهه سال جاری تعداد ۹۸۲هزارو ۱۳۷ نفر ساعت آموزش متناسب با نیاز های روز آمد از سوی این سازمان برگزارشده است. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون […]

رئیس اداره آموزش و پژوهش سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان هرمزگان گفت: در راستای افزایش آگاهی و ارتقاء دانش و مهارت در بنگاههای اقتصادی استان طی ۹ماهه سال جاری تعداد ۹۸۲هزارو ۱۳۷ نفر ساعت آموزش متناسب با نیاز های روز آمد از سوی این سازمان برگزارشده است.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، حسین انصاریان افزود: طی ۹ماهه سال جاری تعداد هزار نفر آموزش جهت بهره مندی واحد های صنعتی ،معدنی ، اصناف و بازرگانان در قالب دوره آموزشی با عناوین مختلف نظیر کارگاه آموزشی بهداشت ایمنی و محیط زیست انرژی ، اصول سازمانی برمبنای نگرش s5 ، روش های بهبود بهره وری صنعتی ، اصول سرپرستی ، مدیریت استرس ، لیف دیزاینر و غیره برگزارشده است.

انصاریان با اشاره به اینکه لازمه استمرار در کسب و کارو تولید موفق ، بهره مندی ازروش های علمی و اصولی در فعالیت مربوطه است،عنوان کرد: برگزاری ۴۱مورد دوره آموزشی با همکاری دستگاهها و بخش خصوصی با کیفیت مطلوب تا کنون اجرا شده است.

وی یادآور شد : تعداد کل شرکت کنندگان در دوره های آموزشی یک هزار نفر بودند که در مجموع ۹۸۲و دو هزار و ۱۳۷ نفر ساعت آموزش دیده اند.