بسکتبالیست هرمزگانی برترین شوتیست لیگ بسکتبال نوجوانان ایران

آرین گردی تختی، در صدر برترین شوتیست نوجوان لیگ بسکتبال ایران در سال ۹۸-۹۷ قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، آرین گردی تختی، در صدر برترین شوتیست نوجوان لیگ بسکتبال ایران در سال ۹۸-۹۷ قرار گرفت. این نوجوان شایسته هرمزگانی، عضو تیم پاس بندرلنگه است که با اقتدار توانست بر سکوی اول […]

آرین گردی تختی، در صدر برترین شوتیست نوجوان لیگ بسکتبال ایران در سال ۹۸-۹۷ قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، آرین گردی تختی، در صدر برترین شوتیست نوجوان لیگ بسکتبال ایران در سال ۹۸-۹۷ قرار گرفت.

این نوجوان شایسته هرمزگانی، عضو تیم پاس بندرلنگه است که با اقتدار توانست بر سکوی اول برترین شوتیست کشور تکیه زند.

نوجوان گرانمایه استان عزیرمان هرمزگان، اثبات نمود که دست‎یابی به آرمان‎های بلند نیاز به همتی بلند دارد؛ زیرا همت‎های بلند است که می‎تواند موانع را بردارد و آدمی را در مسیر خود، به اوج والایی برساند و آثار نیکویی نصیب انسان نماید.

* با تبریک موفقیت به این نوجوان محترم، خانواده گرامی و جامعه عزیز ورزش استان هرمزگان، امیدواریم در تمامی مراحل زندگی پیروز و سربلند بوده؛ و سرمشق و الگو برای ورزشکاران کلیه رشته های ورزشی استان هرمزگان باشند.