تاکید ریاست سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور بر تسریع پروژه منظر آرایی محور بندر شهید رجایی

تاکید ریاست سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور بر تسریع پروژه منظر آرایی محور بندر شهید رجایی و ساماندهی عوارضی اتوبان شهید رجایی به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون معاون وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور در ادامه سفر یکروزه خود به استان هرمزگان باتفاق هئیت همراه از […]

تاکید ریاست سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور بر تسریع پروژه منظر آرایی محور بندر شهید رجایی و ساماندهی عوارضی اتوبان شهید رجایی
به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون معاون وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور در ادامه سفر یکروزه خود به استان هرمزگان باتفاق هئیت همراه از چگونگی روند پروژه منظر آرایی محور بندر شهید رجایی در حوزه غرب استان هرمزگان بازدید نمود .
دربازدیدحسن نیا معاون وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، مقبلی معاون برنامه ریزی سازمان ، باقرجوان مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان، میردادی معاون راهداری اداره کل ایشان راهمراهی و از محور بندر شهید رجایی از روکش آسفالت انجام شده و خط کشی محور و وضعیت محور بازدید مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان طرح مطالعه شده منظر آرایی محور بندرشهید رجایی را به رویت ایشان رسانده و توضیحات لازم را ارائه نمود .
حسن نیا تاکید بر اجرای هر چه سریعتر این طرح نمودند .
عبدالهاشم حسن نیا از عوارضی اتوبان شهید رجایی هم بازدید و دستور ساماندهی سریع این پروژه را با توجه به اهمیت محور که از پرترددترین محورهای مواصلاتی استان میباشد صادر کرد

“بابک پارسا”