جشن قصه گویی در مرکز فرهنگی هنری میناب

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مرضیه فیروزی مربی مسوول  مرکزفرهنگی هنری میناب گفت: هدف از برگزاری این جشن  ترویج فرهنگ قصه‌گویی در بین خانواده‌ها، مخصوصا کودکان ونوجوانان، احیای سنت قصه‌گویی و تقویت اعتماد به نفس درکودکان است. وی گفت: این جشن با حضوربیش از ۷۰ نفر از اعضای فعال مرکز وتعدادی از مادران […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مرضیه فیروزی مربی مسوول  مرکزفرهنگی هنری میناب گفت: هدف از برگزاری این جشن  ترویج فرهنگ قصه‌گویی در بین خانواده‌ها، مخصوصا کودکان ونوجوانان، احیای سنت قصه‌گویی و تقویت اعتماد به نفس درکودکان است.

وی گفت: این جشن با حضوربیش از ۷۰ نفر از اعضای فعال مرکز وتعدادی از مادران اعضا در سالن مرکز میناب برگزار شد و مهمان ویژه‌ی این جشن مادربزرگ قصه‌گو بود که با قصه مرغ دینار دوست شادی ونشاط دوچندانی برای اعضا بوجود آورد.

فیروزی خاطر نشان کرد: ۳ نفر از نوجوانان دختر مرکز ویک نفر نوجوان پسر مرکز در این جشن در بخش صحنه‌ای قصه‌های زیبای خود را برای حاضرین روایت کردند.

833618
833625
833627

“بابک پارسا”