خداوند در قرآن به قلم قسم خورده است

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون دکتر معصومه قاسمی ، مدیرعامل خانه مطبوعات استان هرمزگان در آیین گرامی داشت روز خبرنگار توسط نیروی انتظامی استان هرمزگان ضمن تشکر و قدردانی از نیروی انتظامی استان هرمزگان و سردار ملکی فرمانده محترم نیروی انتظامی استان هرمزگان بابت همکاری با اصحاب رسانه هرمزگان، وی ضمن قدردانی از پیشکسوتان […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

دکتر معصومه قاسمی ، مدیرعامل خانه مطبوعات استان هرمزگان در آیین گرامی داشت روز خبرنگار توسط نیروی انتظامی استان هرمزگان ضمن تشکر و قدردانی از نیروی انتظامی استان هرمزگان و سردار ملکی فرمانده محترم نیروی انتظامی استان هرمزگان بابت همکاری با اصحاب رسانه هرمزگان، وی ضمن قدردانی از پیشکسوتان عرصه رسانه استان بیان کرد : خداوند در قرآن نیز به حقیقت گویی و حق گویی و همچنین به قلم قسم خورده است و حضرت محمد (ص) پیغمبر راستی ها فرموده است : حق را بگو و عواعقبش نترس .

وی گفت : همکاری دوسویه بین رسانه ها و پلیس منجر به افزایش امنیت در جامعه شده است ، و این در حالی است که حفظ امنیت فیزیکی و روانی جامعه صرفا” با همکاری بین رسانه ها پلیس امکان پذیر است .

قاسمی ادامه داد : معتقد هستیم که مسائل امنیتی فقط در حوزه پلیس نیست و رسانه هم نقش پررنگی در این حوزه دارند و این رسانه ها هستند که میتوانند با اخبار و قلم خود امنیت روانی جامعه را افزایش ببخشند .

مدیرعامل خانه مطبوعات استان هرمزگان افزود : در استان هرمزگان
۱۴۲ رسانه مجوز دار وجود دارد ، که رسانه های فعال همیشه یار و یاور پلیس بوده اند .