دستگیری متخلف شکار ، سه راس قوچ وحشی (حمایت شده ) در شهرستان میناب

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان مختار بذرافشان جانشین اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب از دستگیری  یک نفرمتخلف شکاروصید دریکی از مناطق آن شهرستان خبرداد. وی افزود : برابر گزارش واصله مبنی بر شکار غیر مجازدریکی از زیستگاههای این شهرستان به منطقه اعزام که قبل از حضور مامورین متخلف از منطقه […]

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان

مختار بذرافشان جانشین اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب از دستگیری  یک نفرمتخلف شکاروصید دریکی از مناطق آن شهرستان خبرداد.

وی افزود : برابر گزارش واصله مبنی بر شکار غیر مجازدریکی از زیستگاههای این شهرستان به منطقه اعزام که قبل از حضور مامورین متخلف از منطقه خارج شده بودند پس از بررسی وهماهنگی با پلیس اطلاعات امنیت این شهرستان وهمچنین پلیس امنیت سیریک ومحیط زیست شهرستان سیریک یک نفرمتخلف شناسایی ودستگیر گردید که از ایشان لاشه شکار شده سه راس قوچ وحشی (حمایت شده )کشف وضبط گردیدوپیگیری جهت شناسایی ودستگیری همدستان این متخلف وکشف سلاح با همکاری پلیس اطلاعات وامنیت درحال انجام می باشد وپرونده در مراجع قضایی  درحال پیگیری می باشد