دستگیری یک نفر متخلف شکاروصید درشهرستان رودان

این ماموریت توسط یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان رودان با موفقیت انجام شد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ناظر دهقانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان رودان از دستگیری یک نفر متخلف شکاروصید خبرداد. وی افزود: از این متخلف یک فبضه سلاح ولاشه ۶قطعه پرنده وحشی شکار شده کشف وضبط گردید. این […]

این ماموریت توسط یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان رودان با موفقیت انجام شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

ناظر دهقانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان رودان از دستگیری یک نفر متخلف شکاروصید خبرداد. وی افزود: از این متخلف یک فبضه سلاح ولاشه ۶قطعه پرنده وحشی شکار شده کشف وضبط گردید. این پرونده در حال گذراندن سیر مراحل قانونی خود می باشد.