دستگیری یک نفر متخلف شکار غیر مجاز در رودان

دستگیری یک نفر متخلف شکار غیر مجاز در رودان

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

ناظر دهقانی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودان دستگیری یک نفر متخلف شکار غیر مجاز در رودان خبر داد

وی افزود : مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان  در حین گشت و کنترل در زیستگاههای شهرستان یک نفر متخلف مشاهده که اقدام به تعقیب حیوانات وحشی می نمود و قبل از شکار حیوانات دستگیر شد .که نامبرده تعداد یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف و ضبط گردید  و پرونده جهت پیگیری به مرجع محترم قضایی تحویل گردید.