دیدار مدیرکل تعاون و کار هرمزگان و مدیر شرکتهای مستقر در اسکله بندر شهید رجایی : تاکید بر رعایت اصل سه جانبه گرایی

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به همسو بودن نقش دولت، کارفرمایان و کارگران، بر رعایت اصل سه جانبه گرایی تاکید کرد. هادی ابراهیمی در دیدار با مدیر شرکتهای مستقر در اسکله بندر شهید رجایی افزود: مدیریت مشکلات از طریق تعامل و گفتگو امکان پذیر […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به همسو بودن نقش دولت، کارفرمایان و کارگران، بر رعایت اصل سه جانبه گرایی تاکید کرد.
هادی ابراهیمی در دیدار با مدیر شرکتهای مستقر در اسکله بندر شهید رجایی افزود: مدیریت مشکلات از طریق تعامل و گفتگو امکان پذیر است و باید از ظرفیتهای گوناگون در جهت ایجاد هم افزایی استفاده کرد.
وی بیان داشت: کارگران از نیروهای مولد هستند و منزلت، جایگاه و کرامت انسانی کارگر باید حفظ شود.

“بابک پارسا”