رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک از مرمت و بازسازی قعله برج گر ی کوه کوهیج خبر داد

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک خبر داد: مرمت و بازسازی قعله برج گر ی کوه کوهیج   به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک گفت : قعله برج گر ی کوه کوهیج با مشارکت شهرداری وشورای شهر کوهیج وحمایت خیرین مرمت بازسازی می […]

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک خبر داد:
مرمت و بازسازی قعله برج گر ی کوه کوهیج

 

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک گفت : قعله برج گر ی کوه کوهیج با مشارکت شهرداری وشورای شهر کوهیج وحمایت خیرین مرمت بازسازی می شود.

ماشا الله خنجی با اشاره به اینکه این آثار ثبت ملی است وبرای مرمت و بازسازی باید براساس طرحی ارائه شده از اداره کل باشد ، تصریح کرد: مرمت و بازسازی قعله برج گر ی کوه کوهیج زیر نظر کارشناس مرمت وبازسازی می شود .
خنجی از حمایت شورای شهر ،شهرداری وحمایت خیرین تقدیر وتشکر کرد.
گفتنی است، رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک با همراهی رئیس شورای شهر کوهیج وحراست شهرداری ونماینده خیر از قلعه مورد بازدید کردند .

 

بابک پارسا ///