رونمایی از جدیدترین خودروی راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون خودروی جدید نیروی انتظامی در حوزه راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان از امروز در خیابانها حاضر خواهد شد . این خودرو مجهز به دوربینهای فیلمبرداری و ثبت تخلفات است ،

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

۱ 2
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳ 1

خودروی جدید نیروی انتظامی در حوزه راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان از امروز در خیابانها حاضر خواهد شد .

۲ 1

این خودرو مجهز به دوربینهای فیلمبرداری و ثبت تخلفات است ،