سه هرمزگانی به اردوی تیم ملی هاکی ایران دعوت شدن

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون از تیم پسران هرمزگان رضا سالاری از ششصد دستگاه، دختران هرمزگان سیده شقایق هاشمی از چهارراه مرادی و فاطمه پدرام از شاه حسینی به اردوی تیم ملی هاکی ایران دعوت شدن این بازیکنان ورزش حرفه هاکی خود را از سه ماه پیش زیر نظر جواد ساسان پور بازیکن اسبق […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

از تیم پسران هرمزگان رضا سالاری از ششصد دستگاه، دختران هرمزگان سیده شقایق هاشمی از چهارراه مرادی و فاطمه پدرام از شاه حسینی به اردوی تیم ملی هاکی ایران دعوت شدن

این بازیکنان ورزش حرفه هاکی خود را از سه ماه پیش زیر نظر جواد ساسان پور بازیکن اسبق تیم ملی هاکی ایران و سرمربی فعلی هاکی هرمزگان ونگار حیدریان سرمربی و با مربیگری آقای سعید حیدری و خانم فاطمه مرودی زاده و سرپرستی محسن مهربان و خانم الهام‌جاسم‌پور تیم هاکی هرمزگان کار خود را شروع کردند و اولین بار در تاریخ استان هرمزگان سه بازیکن از تیم هاکی به اردوی تیم ملی هاکی ایران دعوت شده اند