شهرستان پارسیان با پیگیری استاندار هرمزگان از مرز رسمی برای صادرات و‌ واردات برخوردار شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، اختصاص مجوز مرز رسمی صادرات و‌ واردات به شهرستان پارسیان در ادامه برنامه های توسعه ای استاندار هرمزگان برای رشد متوازن مناطق مختلف استان است که با پیگیری دکتر فریدون همتی از طریق وزارت کشور به نتیجه رسید. برخورداری شهرستان پارسیان در غرب استان از مرز رسمی برای […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، اختصاص مجوز مرز رسمی صادرات و‌ واردات به شهرستان پارسیان در ادامه برنامه های توسعه ای استاندار هرمزگان برای رشد متوازن مناطق مختلف استان است که با پیگیری دکتر فریدون همتی از طریق وزارت کشور به نتیجه رسید.

برخورداری شهرستان پارسیان در غرب استان از مرز رسمی برای صادرات و‌ واردات روند توسعه روز افزون این شهرستان را سرعت خواهد بخشید.
“بابک پارسا”