عبدالله روحانی تازیانی برای سومین بار رئیس شورای اسلامی شهرستان بندرعباس شد

عبدالله روحانی تازیانی برای سومین بار رئیس شورای اسلامی شهرستان بندرعباس شد ? طی جلسه ای در فرمانداری بندرعباس، رئیس شورای اسلامی این شهرستان انتخاب شد ? به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان بندرعباس ، در جلسه شورای اسلامی شهرستان بندرعباس که با دستور کار انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان روز سه شنبه […]

عبدالله روحانی تازیانی برای سومین بار رئیس شورای اسلامی شهرستان بندرعباس شد
? طی جلسه ای در فرمانداری بندرعباس، رئیس شورای اسلامی این شهرستان انتخاب شد

? به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان بندرعباس ، در جلسه شورای اسلامی شهرستان بندرعباس که با دستور کار انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان روز سه شنبه ۸ مهر ماه سال‌جاری در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، عبدالله روحانی تازیانی برای سومین بار به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان بندرعباس انتخاب شد.
و مسلم محبی بعنوان نایب رئیس ، سرکارخانم آرامش بعنوان دبیر اول و مجید محمدی بعنوان دبیر دوم شورای اسلامی شهرستان بندرعباس انتخاب گردیدند.
✅ گفتنی است، عبدالله روحانی تازیانی دارای سوابق عضویت در شورای اسلامی شهرستان بندرعباس، عضو شورای اسلامی استان هرمزگان و نماینده استان در شورای عالی استان‌ها در دوره‌های اول و دوم شورای اسلامی است.