کشف یک راس جبیر در شهرستان حاجی آباد(هرمزگان)

این ماموریت توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد با موفقیت انجام شد به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان شاهمراد جعفری رییس اداره حفاظت محیط زیست حاجی آباد از کشف یک راس جبیر در آن شهرستان خبر داد . وی افزود: باتوجه به گزارش واصله مبنی برزنده گیری حیوان وحشی جبیرپس […]

این ماموریت توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد با موفقیت انجام شد

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان

شاهمراد جعفری رییس اداره حفاظت محیط زیست حاجی آباد از کشف یک راس جبیر در آن شهرستان خبر داد .

وی افزود: باتوجه به گزارش واصله مبنی برزنده گیری حیوان وحشی جبیرپس ارتحقیق محل اختفای حیوان وحشی بااخذدستورقضایی مامورین یگان حفاظت محیط زیست حاجی آباددربازدیدازمنزل موفق به کشف یک راس جبیرزنده  شدندپرونده جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال ودرحال پیگیری می باشدضمناحیوان وحشی کشف شده بدلیل جراحات وارده درحین زنده گیری به دامپزشکی شهرستان انتقال وتحت مداوا ومراقبت قرارگرفت.