مصاحبه اختصاصی صدای گامبرون با امیر سعید عیسی زاده مخترع نرم افزار

جهت مشاهده  مصاحبه اختصاصی صدای گامبرون با امیر سعید عیسی زاده مخترع نرم افزار اینجا و یا روی تصویر زیر کلیک کنید.

جهت مشاهده  مصاحبه اختصاصی صدای گامبرون با امیر سعید عیسی زاده مخترع نرم افزار اینجا و یا روی تصویر زیر کلیک کنید.

هرآنچه باید درباره ثبت اختراع نرم‌افزار بدانید - زومیت