چ. اردیبهشت ۲۲ام, ۱۴۰۰

مقام برتر اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

کسب مقام برتر غرفه اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان   در هجدهمین  نمایشگاه بین المللی محیط زیست  – تهران 

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان

اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان  درهجدهمین  نمایشگاه بین المللی محیط زیست   که از تاریخ ۲۴ فروردین لغایت۲۷ فروردین ماه  در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار گردید توانست در بین غرفه های محیط زیست  مقام برتر را کسب نماید، 

گفتنی است : ادارهکلحفاظتمحیطزیستهرمزگانباحضورنهصنعتوواحدهایخدماتیبامجموعمساحت۲۲۰مترمربعدرسالنشماره۳۱نمایشگاه  مذکوربهفعالیتپرداختهواز جمله فعالیت های محیط زیست هرمزگان در این نمایشگاه، ترویج واشاعه فرهنگ طرح دوباره بی زباله ، معرفی مناطق بکرمحیط زیست استان ، معرفی اقدامات وعملکرد نظارت و پایش محیط استان ، اقدامات اداره روابط عمومی و آموزش وپژوهش ، برگزاری مسابقات نقاشی باموضوعیت طرح اهمیت بی زباله در داشتن زمین پاک ، چگونگی استفاده وکاربرد از مواد زائد ودور ریختی و رونمایی از فیلم های  زیست محیطی از مناطق تخت مدیریت محیط زیست استان  تمرکز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *