گزارش تصویری نشست وزیر ارشاد با اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه استان هرمزگان

“بابک پارسا”

“بابک پارسا”