واردات فرآورده های خام دامی با نظارت اداره قرنطینه و امنیت زیستی استان هرمزگان

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان عنوان کرد: واردات فرآورده های خام دامی با نظارت اداره قرنطینه و امنیت زیستی استان هرمزگان رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان گفت: قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان بر نظارت واردات بیش از ۷۵ هزار […]

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان عنوان کرد:
واردات فرآورده های خام دامی با نظارت اداره قرنطینه و امنیت زیستی استان هرمزگان
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان گفت: قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان بر نظارت واردات بیش از ۷۵ هزار تن فرآورده‌های خام دامی در پنج ماهه سال جاری اعمال کرده است .
به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، دکتر سید عنایت اله موسوی اظهار داشت: با توجه به وظیفه ذاتی دامپزشکی در جهت ارتقاء سطح سلامت و بهداشت عمومی جامعه و تأمین فرآورده های خام دامی سالم و بهداشتی اداره قرنطینه و امنیت زیستی هرمزگان نظارت بهداشتی بر واردات فرآورده های خام دامی به استان اعمال می کند.
وی افزود: کلیه محموله های دام و فرآورده های خام دامی وارد شده به هرمزگان می بایست با گواهی بهداشتی حمل و با نظارت قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی هرمزگان تخلیه گردد.
وی تصریح کرد: در پنج ماهه نخست امسال اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان بر بیش از ۷۵هزار و ۵۰۰تن فرآورده های خام دامی و بیش از ۱۱هزار و۷۰۰تن ترانزیت کالا نظارت بهداشتی داشته است .