ج. اردیبهشت ۳ام, ۱۴۰۰

پیام تبریک مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان به مناسبت روز جهانی زمین پاک

دوم اردیبهشت روزجهانی زمین پاک گرمی باد

طبیعت و محیط زیست، موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید. آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می گذارد و پی آمدهای زیان باری برای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارد. در جهان امروز، مسئله آلودگی، یکی از مهم ترین و حادترین مشکل تمدن انسانی است و نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشم گیر است. طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستی میان انسان و طبیعت وجود دارد. امام علی علیه السلام این پیوند و پیوستگی انسان با طبیعت پیرامون را به زیبایی بیان می کند: تقوا پیشه کنید در حق بندگان و شهرها، که شما مسئول هستید؛ حتی از سرزمین ها و چهارپایان. انسان هرگز اجازه ندارد خود را رها و لجام گسیخته و آزاد در بهره برداری از طبیعت بداند و حق ندارد با آلوده کردن و ویران ساختن طبیعت، به آسایش برسد.

یکی از صفات خداوند، حفیظ است و در جهان بینی اسلامی، کل هستی در حوزه حفاظت پروردگار قرار دارد. بر اساس آموزه های دینی، انسان مسلمان نیز باید خود را به این صفت بیاراید و خود را در هر مکان و موقعیتی نگه دارنده و پاسدار امانت ها و نعمت ها از جمله محیط زیست انسانی بداند. پیشگیری از نابودی و تلف شدن طبیعت نیز با رعایت امانت داری و حفاظت امکان پذیر است.

آنچه مسلم است اگر به آغاز دوره خلقت انسان با توجه به آیات قرآن کریم وتفکر عمیق در این خصوص، مسلم است  که جهان هستی اکوسیستمی پیچیده و باهم درارتباط می باشند. چرخه های مختلف زیست بیوشیمایی در این کره هستی بیانگر این ارتباط و بهم پیوستگی زنجیره ها و شبکه های حیات می باشند.

متاسفانه تکاثر و توسعه طلبی بشر بدون توجه به ظرفیت این موهبت الهی مساله ای با بهتر گفته شود، معضلی به نام آلودگی که دامنگیر خود نموده است. با توجه به نقشی که تنوع زیستی دررفع نیازهای ضروری زندگی انسان ها دارد توجه و حفاظت از آن به عنوان یکی از عناصر کلیدی زندگی هر انسان، است. به طور کلی ارزش های تنوع زیستی در کشاورزی، سلامت انسان، تجارت، صنعت و فرهنگ کاملا شناخته شده است اما متأسفانه در سالیان گذشته تنوع زیستی که به عنوان ارزشمند ترین منبع خدادادی شناخته می شود، مورد بیش ترین بی توجهی قرار گرفته و در میان تمام مصائب حاصل توسعه و فناوری، فاجعه نابودی گونه ها واز بین رفتن میراث گران بهای زمین به گونه ای برجسته خود نمایی می کند. باید توجه داشت افول وتخریب زیستگاه کماکان یکی از مهمترین دلایل کاهش تنوع زیستی در جهان می باشد و حفظ و توسعه تنوع زیستی، از اهداف غایی مدیریت منابع طبیعی است. از آنجایی که حفاظت از تنوع زیستی، مناطق حفاظت شده و محیط زیست از بزرگترین و مهمترین چالش های پیش روی بشر بشمار می آید،

از دیگر موضوعات مطرح شده در شعار امسال زمین پاک نه به زباله پلاستیکمی باشد . متاسفانه استفاده روز افزون  بشر از پلاستیک ها در زندگی روزمره بشر خود به یکی از معضلات مهم جهان از جمله نفوذ هرچه بیشتر میکرو پلاستیک ها به زنجیره غذایی موجودات زنده و تاثیرات چند برابری آن برسلامت انسان و سایر موجوات وابسته به این شبکه و کاهش تنوع زیستی از دیگر موارد استفاده پلاستیک و تاثیرات زباله پلاستیک می باشد.

اما در برایر  این معضل بازیافت یا بازگردش انرژی و مواد می تواند دگرگونی و تحول آنچنان شگرفی را در به ارمغان آورد. روشی خردمندانه و همگام با طبیعت نیزباشد . زیرا به نظر می رسد مهمترین عامل محدود کننده جمعیت ها در طی قرون گذشته، منابع و دستیابی به آن بوده، در صورتی که فرآیند بازیافت این عامل کنترل کننده را از پیش پای انسان برداشته و استفاده از منابع محدود کره زمین را با چرخش و بازچرخش ماده و انرژی و بدون تاثیر مخرب و پیامدهای ناگوار زیست محیطی تاابد تداوم خواهد بخشید. با افزایش جمعیت جهان و گسترش صنایع، استفاده انسان از مواد مصرفی رو به افزایش گذاشته و متعاقب آن ازدیاد ضایعات و پسماندهای جامد و نیز آلودگی محیط زیست را به دنبال داشته است که این امر نیز آینده سیاره زمین را به مخاطره انداخته، به طوری که بازیافت مواد یکی از مهمترین ارکان برای جلوگیری از زوال مواد و منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر محصوب می شود.
.

که نه تنهاظرفیت کره زمین را برای همه موجودات و از جمله انسان بالا برد، بلکه روشی خردمندانه و همگام با طبیعت نیز باشد. زیرا به نظر می رسد مهمترین عامل محدود کننده جمعیت ها در طی قرون گذشته، منابع و دستیابی به آن
بوده، در صورتی که فرآیند بازیافت این عامل کنترل کننده را از پیش پای انسان برداشته و استفاده از منابع
محدود کره زمین را با چرخش و بازچرخش ماده و انرژی و بدون تاثیر مخرب و پیامدهای ناگوار زیست محیطی تا
ابد تداوم خواهد بخشید. با افزایش جمعیت جهان و گسترش صنایع، استفاده انسان از مواد مصرفی رو به افزایش
گذاشته و متعاقب آن ازدیاد ضایعات و پسماندهای جامد و نیز آلودگی محیط زیست را به دنبال داشته است که این
امر نیز آینده سیاره زمین را به مخاطره انداخته، به طوری که بازیافت مواد یکی از مهمترین ارکان برای جلوگیری
.
از زوال مواد و منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر محسوب می شود. واجرای صحیح مدیریت پسماند شهری خود گامی ارزنده در کاهش تولید زباله و ساماندهی و بازیافت می باشد.

حفظ محیط زیست، پاسخ به یکی از نیازهای امروز جامعه برای نگاهداری بیش‌تر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی است و تخریب محیط زیست معلول نابرابریهای اجتماعی و استفاده‏ های غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسانهاست.

یکی از مهمترین وموثرترین مسئله درجهت حفظ محیط زیستارزیابی رفتار وعملکرد آحادجامعه  در رسیدن به اصول اولیه زندگی پایدار می باشد، دست یافتن به توسعه ای پایدار یعنی توسعه ای با حفظ ارزش های زیست محیطی، باید به تغییر در فرهنگ زیستی جوامع  باشد تا انسان بتواند  منش خود را با پایداری و پویائی طبیعت مورد مطابقت قرار دهند

حبیب مسیحی تازیانی
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان

 چند توصیه برای داشتن زمینی پاک  :

کاغذهای باطله، شیشه،آلومینیوم و … را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید، هر یک از آنها را تفکیک *
شده در جعبه ها یا ظروف مخصوص جمع آوری کنید؛
کاغذهایی مانند کاغذهای قدیمی زرد شده،کاغذ فاکس،کاغذ کاربن،کاغذ گلاسه و براق،کاغذ بر چسب دار، از *
کاغذهای نا مناسب برای بازیافت هستند؛
بهتر است بطریها و شیشه ها پس از مصرف محتویاتشان، شسته شوند؛*
شیشه های حاوی مواد شیمیایی، داروها و… را داخل جعبه های مخصوص جمع آوری شیشه برای بازیافت قرار *
ندهید؛
بازیابی ضایعاتی مانند آلومینیوم، شیشه و کاغذ از لحاظ اقتصادی با صرفه است؛*
جمع آوری و دفع غیر بهداشتی زباله ها عامل عمده افزایش بی رویه جانوران موذی مانند سوسک، موش و *
گسترش بیماری ها است؛
با استفاده از الگوی صحیح مصرف، می توان میزان حجم زباله های تولید شده در محیط را کاهش داد؛*
می توان با حفاظت و نگهداری صحیح و جلوگیری از ورود مواد شیمیایی زائد و خطرناک به فاضلاب ها و خاک، *
محیط زیست خود را سالم نگاه داشت؛
پلاستیکها از مواد غیر قابل تجزیه هستند که می توان میزان مصرف آنها را با انتخاب الگوی مصرف صحیح کاهش

“بابک پارسا”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *