د. مهر ۱۱ام, ۱۴۰۱

کسب عنوان آیین نامه برتر در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط هرمزگان

1 دقیقه خوانده شده

ارتقای کیفی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی همواره یکی از دغدغه های اصلی سیستم آموزشی دانشگاه های کشور محسوب می شود. در همین راستا معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اقدام به تدوین آیین نامه نظام جامع ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی نموده است؛ که در همایش “ارزشیابی عضو هیات علمی” سال جاری به طور مشترک با تجربه ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان آیین نامه های برتر بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزیده شد.

دکتر حسین منتظرقائم، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن ابراز خرسندی از کسب این موفقیت توسط کارشناسان معاونت آموزشی دانشگاه گفت: با توجه به اینکه در اغلب دانشگاه های کشور این آیین نامه همواره به دلایلی با کیفیت کافی انجام نشده است؛ در این راستا معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با مدیریت مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، در سال ۱۳۹۶ اقدام به تدوین آیین نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی نمود.

دکتر منتظر قائم از دلایل عمده کیفیت پایین ارزشیابی را انجام ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی در دانشکده های تابعه دانشگاه، صرفاً با استفاده از پرسشنامه نظرسنجی تدریس استاد از دیدگاه دانشجو، واضح نبودن سیاستها و روشهای ارزشیابی هیات علمی در خصوص بند ۲ از ماده ۲ آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه (منابع و نحوه گردآوری اطلاعات، نحوه استفاده از نتایج ارزشیابی ها، چگونگی تضمین کیفیت فرایند ارزشیابی و… ) که دغدغه هایی برای مسئولان دانشگاه، دانشکده ها و همچنین اعضای هیات علمی ایجاد کرده بود. عنوان کرد.

وی رکود، عقب نشینی و کاهش کیفیت فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی، دیده نشدن و بی اثر بودن برخی فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی و در نهایت نیز تأکید نقشه جامع علمی کشور و طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بر اهمیت تقویت نقش آموزشی اعضای هیات علمی را از دیگر دلایل عدم موفقیت این طرح در سایر دانشگاهها دانست.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: ارتقای کیفی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی همواره یکی از دغدغه های اصلی سیستم آموزشی دانشگاه های کشور محسوب می شود. عواملی همچون دیده نشدن و کم ارزش تلقی شدن تنوع فعالیتی اعضای هیات علمی در حیطه آموزش، عدم وجود نظام واحد و یکپارچه ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه و نبود محمل قانونی – اجرایی مناسب و محکم جهت در نظر داشتن نتایج ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضا از جمله مواردی هستند که تدوین و اجرای ساز و کارهای ارزشیابی را دچار مشکل نموده اند.

دکتر منتظر قائم یکی از ویژگی های اصلی این آیین نامه را توجه به فعالیت های آموزشی یک عضو هیات علمی به صورت حوزه ها و زیر حوزه های خاص با در نظر گرفتن اولویت های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد و اظهار داشت: از نتایج این ارزشیابی نه تنها برای کمک به تصمیم گیری در خصوص ارتقا مرتبه اعضای هیات عملی که برای ترفیع سالانه، کمک به عضو هیات علمی در خصوص خود شناسی آموزشی و کمک به تصمیم گیری در خصوص تفویض مسئولیت های اجرایی و یا اعطای امتیازات ویژه آموزشی به عضو هیات علمی نیز استفاده خواهد شد.

وی بیان کرد: آیین نامه نظام جامع ارزشیابی عملکرد آموزشی عضو هیات علمی دانشگاه در همایش “ارزشیابی عضو هیات علمی” ۲۳ و ۲۴ آبان ماه سال جاری به طور مشترک با تجربه ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان آیین نامه های برتر بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزیده شده و در پنل اول اساتید و مدیران مراکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور (پیوست ۱)، ارائه و مورد قدردانی قرار گرفت.

مجریان این طرح به ترتیب: دکتر حسین منتظر قائم، معاون آموزشی مرضیه برزگر، مسئول واحد دانش پژوهی و توانمند سازی اعضای هیات علمی مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، دکتر الهام بوشهری، مدیر مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، فواد جهاندیده، مسئول واحد ارزشیابی مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و دکتر سمیره عابدینی، مسئول واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *