پ. اردیبهشت ۲ام, ۱۴۰۰

سیریک

عملیات اجرایی فاز نخست گلخانه ۵۰هکتاری هیدروپونیک در سیریک آغاز شد عملیات اجرایی فاز نخست گلخانه ۵۰هکتاری هیدروپونیک در منطقه...