بازدید مدیرکل بنادر و دریا نوردی هرمزگان از بنادر شرق استاناستانی

بازدید مدیرکل بنادر و دریا نوردی هرمزگان از بنادر شرق استان

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در بازدید یک روزه از بنادر شرق استان از ظرفیت های گردشگری، زیرساختهای ایجاد…

اعلام مسیر‌های راهپیمایی روز جهانی قدس در هرمزگاناستانی

اعلام مسیر‌های راهپیمایی روز جهانی قدس در هرمزگان

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان راهپیمایی روز جهانی قدس در بندرعباس…

کودکان و نوجوانان سرمایه های عظیم آینده هستنداستانی

کودکان و نوجوانان سرمایه های عظیم آینده هستند

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ با حمایت فرمانداران سیریک و میناب : دو کتاب‌خانه‌ سیار روستایی کانون در…

دومین نشست مشورتی برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالاب بین المللی دلتای رود گزوحرا درشهر ستان سیریک برگزارشداستانی

دومین نشست مشورتی برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالاب بین المللی دلتای رود گزوحرا درشهر ستان سیریک برگزارشد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون در راستای تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالاب بین المللی دلتای رود گزوحرا دومین نشست مشورتی…

اولین  کارگاه تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالاب  بین المللی دلتای رود گزوحرا درشهر ستان سیریک برگزار شداستانی

اولین کارگاه تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالاب بین المللی دلتای رود گزوحرا درشهر ستان سیریک برگزار شد

این کارگاه طی دو روزدر  سالن اجتماعات فرمانداری شهر ستان سیریک برگزارشد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون دراولین روزازکارگاه…