تلاش شهرداری بندرعباس در ایجاد و حفظ فضای سبزاستانی

تلاش شهرداری بندرعباس در ایجاد و حفظ فضای سبز

جهت مشاهده ویدئو تلاش شهرداری در ایجاد و حفظ فضای سبز اینجا یا روی تصویر زیر کلیک کنید.

۱۶ دی ماه مراسم بزرگداشت شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی در بندرعباساستانی

۱۶ دی ماه مراسم بزرگداشت شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی در بندرعباس

جهت مشاهده ویدئو ۱۶ دی ماه مراسم بزرگداشت شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی در بندرعباس اینجا و یا روی تصویر…