ج. اردیبهشت ۳ام, ۱۴۰۰

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی پلیس های کشور