ج. اردیبهشت ۳ام, ۱۴۰۰

مسابقات کشوری کشتی فرنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران