آبفای هرمزگان حائز عنوان دستگاه برتر بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان شد

در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان، شرکت آب و فاضلاب هرمزگان حائز عنوان برتر درمجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی شد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی که با حضور دکتر “همتی” استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، شرکت آب و […]

در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان، شرکت آب و فاضلاب هرمزگان حائز عنوان برتر درمجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی که با حضور دکتر “همتی” استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در ارزیابی عملکرد سال ۹۷ دستگاه‌های اجرایی، عنوان دستگاه برتر جشنواره را احراز نمود و تندیس و لوح تقدیر جشنواره از سوی استاندار هرمزگان به امین قصمی مدیرعامل آبفای استان اهدا شد.

بنا براین گزارش، بر اساس نتایج ارزیابی صورت گرفته از عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان و بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی، این شرکت با ارائه عملکرد قابل‌ قبول و مطلوب، در میان سایر دستگاه‌های اجرایی هرمزگان با کسب عنوان برتر مورد تقدیر قرار گرفت. شایان ذکر است؛ شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان نیز در بخش رشد شاخص های وظیفه ای، حائز عنوان دستگاه برتر شد و از “امین قصمی” سرپرست آبفاروستایی استان تقدیر به عمل آمد.

14
13
12

“بابک پارسا”