آخرین کارگاه پهنه بندی مشارکتی طرح مدیریت زیست بومی تالاب بین المللی خورخوران برگزار شد

این کارگاه با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ومعاون فنی این اداره کل دستگاه های مرتبط وسایرذینفعان تالاب برگزارشد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، آخرین کارگاه پهنه بندی مشارکتی طرح مدیریت زیست بومی تالاب بین المللی خورخوران با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ، معاون فنی وکلیه ذیع نفعان تالاب خورخوران  […]

این کارگاه با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ومعاون فنی این اداره کل دستگاه های مرتبط وسایرذینفعان تالاب برگزارشد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، آخرین کارگاه پهنه بندی مشارکتی طرح مدیریت زیست بومی تالاب بین المللی خورخوران با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ، معاون فنی وکلیه ذیع نفعان تالاب خورخوران  در سالن جتماعات این اداره کل برگزار شد
در این کارگاه ایتدا مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ضمن تبریک به مناسب فرارسیدن نوروز ۱۴۰۰به مدعوین افزود:
طرح مدیریت زیست بومی تالاب بین المللی خورخوران  می بایست ظرف مدت یکسال به پایان می رسید ، که متاسفانه بعلت شرایط کرونایی به تعویق افتاد.
مسیحی ادامه داد:
تالاب خورخوران منحصر به فرد می باشد وبا سه عنوان منطقه حفاظت شده ، تالاب بین المللی و ذخیرگاه زیست کره که جنوبی ترین ذخیرگاه زیست کره  می باشد را به دنبال دارد .  تعداد ۴۰ روستا همجوار با این تالاب می باشد وباتوجه به همجورای این تالاب با جامعه ساحل نشین خمیر به خوبی  از نسل های گذشته خود احترام به طبیعت  واین میراث کهن را به ارث برده اند .
طرح مدیریت زیست بومی تالاب خورخوران  برنامه ای  است مدون و  منظم برای همه ی ارگانها وذیع نفعان تالاب وعلی الخصوص مردم نجیب شهرستان خمیر تا بارعایت همه دستورالعمل ها بتوان ببه بهره برداری پایداری برسیم .
وی تصریح کرد:
این عرصه بزرگ  (تالاب بین المللی خورخوران ) با مساحتی برابر با ۱۰۲هزار هکتار می باشد که هم دارای عرصه آبی ، عرصه خشکی وهم بستر ساحلی مناسب است و باعث گردیده است،  اقداماتی را در جهت ارتقاء وحفظ ان برنامه ریزی نمائیم  که خود نشانی برانسجام افکار ودر نهاییت  یک هدف مشترک در قالب یک طرح شکل گیری و  جمع بندی خواهد شد،  که ابتدا در پیش تصویب یعنی کمیته برنامه ریزی وتصویب آن در شورای برنامه ریزی استان انجام خواهد شد تا بنوانیم یک مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده را در استان داشته باشیم واز آن بهره مند گردیم.
مسیجی در سخنان پایانی،  خود  از همه ارگانها و ذینفعان  تالاب علی الخصوص مردم شریف بندرخمیر، شهردارشهرتالابی خمیر که بطور مدون و در  چارچوب مباحث کنوانسیون ودر قالب همین طرح همیشه همراه وهمیار محیط زیست استان بوده اند  تقدیروتشکر کرد.