آغاز عملیات هیدروگرافی حوضچه‌های بنادر شرق هرمزگان

در راستای طرح‌های توسعه‌ای سواحل مکران صورت گرفت؛ آغاز عملیات هیدروگرافی حوضچه‌های بنادر شرق هرمزگان/ تامین ایمنی در آبراهه‌های راهبردی سواحل مکران در مقیاس‌های بین‌المللی/ پیش‌بینی افزایش۲ میلیون تن ظرفیت تولید بندر سیریک مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان با بیان اینکه تامین ایمنی در آبراه‌های راهبردی سواحل مکران نیازمند بررسی و […]

در راستای طرح‌های توسعه‌ای سواحل مکران صورت گرفت؛

آغاز عملیات هیدروگرافی حوضچه‌های بنادر شرق هرمزگان/ تامین ایمنی در آبراهه‌های راهبردی سواحل مکران در مقیاس‌های بین‌المللی/ پیش‌بینی افزایش۲ میلیون تن ظرفیت تولید بندر سیریک

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان با بیان اینکه تامین ایمنی در آبراه‌های راهبردی سواحل مکران نیازمند بررسی و پایش مستمر حوضچه بنادر و کانال های دسترسی است، از انجام عملیات هیدروگرافی در حوضچه‌های بنادر شرق هرمزگان خبرداد.

، “حمیدرضا محمدحسینی تختی” با اشاره به آغاز عملیات هیدروگرافی حوضچه‌های بنادر شرق استان اظهارداشت: در طرح توسعه‌ای سواحل مکران و تدقیق با برنامه جامع منطقه انرژی بر کوه مبارک و بندر بونجی و نیز انتقال کامل مواد معدنی از بندر خلیج فارس و به بندر سیریک با ظرفیت ۳۴ هکتار حوضچه و ۵۲ هکتار پسکرانه، ۲ میلیون تن به ظرفیت اسمی تولید این بندر در سال خواهد رسید که نیازمند تامین ایمنی در پهلوگیری شناورها است.

وی ادامه داد: تمامی بنادر حوزه شرق هرمزگان شامل بنادر شهید باهنر، شهید حقانی، هرمز، تیاب،سیریک و جاسک به صورت متناوب و منظم مورد سنجش قرار گرفته و نقشه‌های هیدورگرافی نهایی تهیه می‌شود.

گفتنی است؛ انجام عملیات هیدروگرافی(آبنگاری) را اندازه گیری و توصیف عوارض توپوگرافی و ژئومورفولوژی بستر، خواص فیزیکی دریا، مناطق ساحلی مجاور آن و پدیده های مرتبط با دریا نظیر جزر و مد، جریان‌های آبی برشمرد.

هیدروگرافی شاخه‌ای از علوم کاربردی است که به اندازه‌گیری و توصیف عوارض در دریاها و نواحی ساحلی به منظور اولیه ناوبری و فعالیت‌های دریای به خصوص فعالیت‌های فراساحل، تحقیقات، حفاظت از محیط زیست دریایی و پشتیبانی از تمامی فعالیت‌های دریایی انجام می‌گیرد.