آغاز کلاس های آموزشی فرهنگسراها بصورت حضوری

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: کارکنان نه برای اینکه کارمند شهرداری هستند، بلکه به این دلیل که آنها نیز قسمتی از شهروندان بندرعباس هستند، اگر بتوانیم سطح آموزشی آنها را ارتقا دهیم می توانند تاثیر خوبی در شهر بندرعباس داشته باشند. به گزارش (صدای گامبرون) مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری بندرعباس، […]

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: کارکنان نه برای اینکه کارمند شهرداری هستند، بلکه به این دلیل که آنها نیز قسمتی از شهروندان بندرعباس هستند، اگر بتوانیم سطح آموزشی آنها را ارتقا دهیم می توانند تاثیر خوبی در شهر بندرعباس داشته باشند.

به گزارش (صدای گامبرون) مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری بندرعباس، حامد رضوانی در این باره اظهار کرد: باتوجه به بهبودی وضعیت کرونا و فعالیت مجازی، اکنون فعالیت فرهنگسراها را بصورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های ستاد ملی کرونا بازگشایی کردیم.
وی با بیان اینکه اکنون در مرحله نام نویسی این کلاس‌ها هستیم، افزود: استقبال، بیشتر از چیزی بوده که ما برنامه ریزی کرده بودیم زیرا مردم این اشتیاق را دارند که همه چیز را تمام و کمال آموزش حضوری ببینند.
رضوانی تصریح کرد: برنامه ریزی شهرداری بندرعباس و سازمان فرهنگی ورزشی نیز بر این است که اگر شرایط کرونایی اجازه دهد تمام کلاس ها را بصورت حضوری برگزار کند.
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری اضافه کرد: امیدواریم با حمایت مجموعه شهرداری بتوانیم در راستای تکمیل تجهیرات فرهنگسراها اقدام کنیم که بتواند حداکثر ظرفیت بهره برداری از فرهنگسراها را داشته باشیم.
وی در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی، ادامه داد: این سازمان در راستای موضوع کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت های گسترده ای را در طول سال انجام می دهد، امسال نیز برنامه ریزی آن به این صورت است که با توجه به دوره های آموزشی در ایام مدیریت کرونا در شهر، بتوانیم از ظرفیت طلایی فرصت آموزشی استفاده کنیم و به اقشار مختلف جامعه آموزش دهیم.
به گفته وی، شهرداری و کارکنان آن می توانند نقش موثری را در بازخورد آموزش ها نیز داشته باشند.
رضوانی با بیان اینکه سازمان از سال گذشته برنامه ریزی را تحت عنوان کلاس های “کنترل آسیب های اجتماعی برای کارکنان شهرداری” انجام داد، بیان کرد: کارکنان نه برای اینکه کارمند شهرداری اند بلکه به این دلیل که آنها نیز قسمتی از ساکنین بندرعباس هستند که اگر بتوانیم سطح آموزشی آنها را ارتقا دهیم می توانند تاثیر خوبی در شهر بندرعباس داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به پراکندگی محل سکونت آنها، این تاثیرگذاری پراکندگی خاص خود را نیز در جامعه دارد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری با بیان اینکه این دوره آموزشی نخستین دوره نیست و پیش از این نیز، دوره های آموزشی را در سازمان های دیگر برگزار کردیم، گفت: یکی از دوره های آموزشی موفق، دوره آموزشی کنترل خشم در مدیریت تخلفات شهرداری بندرعباس است که با توجه به ضروریتی که کنترل خشم برای آنها در این مدیریت دارد، این دوره را برگزار کردیم.
وی ضمن تقدیر و تشکر از معاونت برنامه ریزی شهرداری بندرعباس که حمایتگر این دوره برای کارکنان بودند، خاطرنشان کرد: دوره آموزشی در حال حاضر نیز در ادامه آن دوره ها تعداد گسترده تری از کارکنان شهرداری بندرعباس را در برمی گیرد.