آموزش جوامع محلی حاشیه مناطق حفاظت شده از اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست

نورالله مرادی معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست طی سفری دو روزه به منظور حضور در میز ارتباطات مردمی و دیدار با پرسنل حفاظت محیط زیست وارد استان خراسان جنوبی شد. ، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست با مدیرکل ، معاونین و کارشناسان حوزه محیط زیست […]

نورالله مرادی معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست طی سفری دو روزه به منظور حضور در میز ارتباطات مردمی و دیدار با پرسنل حفاظت محیط زیست وارد استان خراسان جنوبی شد.
، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست با مدیرکل ، معاونین و کارشناسان حوزه محیط زیست استان با تاکید بر توجه ویژه به آموزش های زیست محیطی گفت: کار حفاظت و حراست از محیط زیست با توجه به گستردگی مناطق و کمبود نیروی انسانی و… به تنهایی و از عهده یک دستگاه بر نمی آید و وظیفه حفاظت و حراست از محیط زیست را وظیفه همه مردم جامعه دانسته  ومشارکت مردم به ویژه جوامع بومی و محلی را در این امر مهم و اثر گذار دانست .

وی همچنین افزود: آموزش و توانمندسازی جوامع محلی پیرامون مناطق حفاظت شده  از اولویت های اصلی سازمان  حفاظت محیط زیست می باشد و سعی شده با برنامه ریزی و اقدامات لازم ، گامهای مثبتی در این خصوص برداشته شود  .

مرادی همچنین با تاکید بر راه اندازی خانه های محیط زیست در سطح کشور و نقش آن در مشارکت مردمی و افزایش سواد محیط زیستی اظهار داشت:  راه اندازی خانه های محیط زیست به منظور  جلب مشارکتهای مردمی در حفظ و گسترش فرهنگ محیط زیستی ، ارائه آموزش های زیست محیطی  به گرو ه های هدف مختلف ، هم اندیشی  در خصوص مرتفع کردن چالشهای حوزه محیط زیست  و…بسیار تاثیر گذارخواهد بود.