آموزش ۱۶۶۶ نفر در حوزه صنایع‌دستی هرمزگان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: «در سال گذشته ۱۶۶۶ نفر در دوره‌های عمومی و تخصصی صنایع‌دستی آموزش‌دیده‌اند.» به گزارش صدای گامبرون  سهراب بناوند بابیان این مطلب گفت: «از این تعداد ۱۴۴۳ نفر در رشته‌های عمومی صنایع‌دستی در شهرها و روستاها و ۲۲۳ نفر در دوره‌های تخصصی و پیشرفته آموزش‌دیده‌اند.» مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و […]

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: «در سال گذشته ۱۶۶۶ نفر در دوره‌های عمومی و تخصصی صنایع‌دستی آموزش‌دیده‌اند.»
به گزارش صدای گامبرون  سهراب بناوند بابیان این مطلب گفت: «از این تعداد ۱۴۴۳ نفر در رشته‌های عمومی صنایع‌دستی در شهرها و روستاها و ۲۲۳ نفر در دوره‌های تخصصی و پیشرفته آموزش‌دیده‌اند.»
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: «تکنیک و رفع عیوب در حصیربافی، سفالگری پیشرفته، بازاریابی در صنایع‌دستی از دوره‌های تخصصی صنایع‌دستی در سال گذشته بوده است.»
او با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳ مرکز آموزش، تولید و اشتغال صنایع‌دستی در استان راه‌اندازی شده است، افزود: «همچنین در طی سال گذشته، ۵ کارگاه صنایع‌دستی در سطح استان تجهیز و راه‌اندازی شده است.»