آیا با فسادی خارج از مسائل مالی روبرو هستیم ؟؟!!!

آیا با فسادی خارج از مسائل مالی روبرو هستیم ؟؟!!!   واللهُ یُؤتی مُلکَهُ مَن یَشاءُ واللهُ واسِعٌ عَلیم؛  و خداوند زمامداریش را به هر کس بخواهد عطا می‌کند و خدا بسیار عطا کننده و داناست (بقره/ آیه ۲۴۷)   اعضای شورای شهر بندرعباس، توجه داشته باشید که مردم شریف و مظلوم  از شما انتظار […]

آیا با فسادی خارج از مسائل مالی روبرو هستیم ؟؟!!!

 

واللهُ یُؤتی مُلکَهُ مَن یَشاءُ واللهُ واسِعٌ عَلیم؛

 و خداوند زمامداریش را به هر کس بخواهد عطا می‌کند و خدا بسیار عطا کننده و داناست

(بقره/ آیه ۲۴۷)

 

اعضای شورای شهر بندرعباس، توجه داشته باشید که مردم شریف و مظلوم  از شما انتظار دارند به صورت شفاف و علنی اعلام کنید ، از سوی کدام مرجع قدرت به صورت غیرقانونی و در خفا تحت فشار انتخاب شهردار هستید ؟؟

آمدن شما و تغییر در شورا ، چه سودی به حال مردم مظلوم دارد که اینبارسرنوشتشان  بازیچه نهادهای قدرت شده است ( البته شاید )

مولای ما امام علی (ع) میفرمایند: از انجام کاری که مجبور به انکار یا پوزش آن شوید پرهیز کنید ( شایسته است این مسئله مهم سرلوحله کارهای شما باشد )

شایستگان زیادی در این شهر وجود دارند که سابقه استانداری و معاونت استاندار تا مدیر کل و نماینده مجلس و یا سالها تجربه موثر در شهرداری و وزارت کشور، فرمانداری و ریاست سازمانهای گوناگون را دارند، رییس دانشگاه بوده اند و سوابق علمی و عملی قابل دفاعی دارند، و اتفاقا این افراد از طیف های سیاسی گوناگون هستند. آیا نگاهی به این سرمایه های اجتماعی داشته اید ؟ مگر همیشه در زمان انتخابات شعارتان شایسته سالاری نبوده ؟

 لذا در پایان یادآوری این نکته ضروری است که صلاح شهر بندرعباس را کارشناسی و تعهد به تکلیف مشخص میکند و نه فشارهای خارج از چهارچوپ شرع و قانون

تندرست و عاقبت به خیر باشید

 

جمعی از خردمندان شهر بندرعباس

 

( این متن طی تماس جمعی از شهروندان و اندیشمندان شهر بندرعباس به پایگاه خبری صدای گامبرون ارسال گردید)