آیت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید در دیدار عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی

آیت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید در دیدار عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی: به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون توجه به اقشار کم‌درآمد و ریشه کن کردن فقر و محرومیت، از اولویت‌های اقتصاد محسوب می‌شود

آیت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید در دیدار عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی:
به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون
توجه به اقشار کم‌درآمد و ریشه کن کردن فقر و محرومیت، از اولویت‌های اقتصاد محسوب می‌شود