آیین گرامیداشت روز ملی هوای پاک در محیط زیست هرمزگان برگزار شد

این مراسم با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ، برخی از مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان صنایع استان ، سمن های زیست محیطی و نمایندگان دانشگاه های استان در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد آیین گرامیداشت روز ملی هوای پاک در محیط زیست هرمزگان برگزار شد این مراسم با حضور مدیرکل حفاظت محیط […]

این مراسم با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ، برخی از مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان صنایع استان ، سمن های زیست محیطی و نمایندگان دانشگاه های استان در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد


آیین گرامیداشت روز ملی هوای پاک در محیط زیست هرمزگان برگزار شد
این مراسم با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ، برخی از مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان صنایع استان ، سمن های زیست محیطی و نمایندگان دانشگاه های استان در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد
به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، آیین گرامیداشت روز ملی هوای پاک در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد .
در ابتدای این مراسم مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ضمن گرامیداشت یادوخاطره سردار بزرگ اسلام ، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، در ادامه ۲۹ دیماه روز ملی هوای پاک را تبریک گفت وی در بخش اول سخنان خود ضمن تشریح تاریخچه ی روز ملی هوای پاک (۱۳۷۴) بابیان اینکه : هرکجا توسعه ای در کنار شهرها ایجادگردید شاهد خالی شدن روستا و افزودن جمعیت شهرها بوده ایم که خود باعت آثار به نام تمرکززایی پدید اورده است . این آثار رادرمحدوده ی شهرها از جمله شهرهای بزرگ کشور(تهران، اصفهان تبریز، مشهد، شیراز و….) که شامل صنایع بزرگ وکوچک می باشد شاهد هستیم . در واقع یکی از آثار تمرکززایی ، افزایش جمعیت و محدود کردن زیرساخت های شهری می باشد ودرنتیجه بالارفتن میزان آلودگی ونهایتا یک توسعه ناپایداردر کل کشور اتفاق افتاده است.
اولین گامی که دراین باره برداشته شد تصویب روزملی هوای پاک بود که این روز هرساله با یک شعار جدید عنوان می شود که امسال از سوی سازمان حفاظت محیط زیست هوای پاک ، اقدام وعمل نامیده شده است که خود شعار کلیدی می باشد .
وی افزود :
دراین خصوص همانطور که می دانید قانون آلودگی هوا ، آیین های متعدد تصویب شده است که در نهایت در سال قانون هوای پاک در سال ۹۶مصوب شد که این قانون برای خود شروط و شرایطی دارد که می بایست در  برنامه های دراز مدت ، میان مدت و بلند مدت آن اجرا گردد. قوانین بین المللی در قالب کنوانسیون ها لحاظ شده است که باید در سطح جهانی رعایت شود .
مسیحی تازیانی ادامه داد:
چالش های زیست محیطی صرفا به درون کشور محدود نمی  گردد و می دانید آلودگی هوا مرزندارد، و این مسئله فرامنطقه ای می باشد، ثلث هر الاینده ای،  در هر نقطه ازدنیا قرار بگیرد در هوامنتشرمی گردد و هوا سیالی است که در حال گردش می باشد یعنی اگر بطور نقطه ای آلودگی ایجاد گرددهم افزایی ایجاده شده که خود باعث چالش هایی از قبیل  : گرمایش زمین ، اتش سوزی ، تغییرات اکوسیستم های آبی، حذف پوشش جنگلی ، حذف پوشش مراتعی  که همگی موثر از تغییرات آب وهوایی که نتیجه ی آن آلودگی هوا می باشد.
وی اظهارداشت :
متاسفانه با توجه به آمارسال گذشته  باتوجه به شرایط جوی (درتهران ) روز های هوای پاک بیشتر بود ولی امسال با توجه به بارآلودگی هوا در سطح شهرهای بزرگ شاهد تعطیلی مراکز علمی و آموزشی بودیم . متاسفانه سهم روز هوای پاک از مردمان گرفته شده است . علت آن این است موقعی که می خواهیم توسعه ای را انجام بدهیم پایداری توسعه ودرخوربودن منطقه ای آن را در نظرنمیگیریم در نهایت چالش هایی در پیش رو ان صنعت قرار می گیرد که نمی تواند به تعهدات خودازصفر تا صد انجام دهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در بخش دوم سخنان خود به چالش های آلودگی هوای استان هرمزگان پرداخت وی بابیان اینکه :

مادر استان هرمزگان چندین مبحث برای آلودگی هوا را دارامی باشیم که عمده ترین آن بحث ریزگردها می باشد. براساس مطالعات اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان هرمزگان پنج کانون ریزگرد در استان هرمزگان شناسایی شده است و ۲۸ کانون دیگر در شهر ستان های استان می باشند که مستعد شن های روان و ریزگرد هستند.  یکی از بارزترین و مشخص ترین آنهادر شهرستانهای شرقی ما می باشد که در مطالعه ای که در دبیرخانه ی مقابله با گردو غبار کشور انجام شده است یکی ازاین کانون های حساس شهرستان جاسک می باشدکه در چهارفصل شامل کانون ریزگرد می باشد ( برخی از مناطق کشور بطور در فصول مشخصی دارای کانون ریزگرد می باشد مثلاخوزستان ) که تصاویر هوایی و پایش های میدانی این مسئله را تایید می نماید.
وی ادامه داد:
امکانات سنجش میدانی توسط محیط زیست موجود نبود ، اخیرا سازمان حفاظت محیط زیست برای سنجش موارد مذکور ازابتدای امسال احداث نمود که این ایستگاه شروع بکارنمود که اطلاعات استخراج شده می تواند برای دانشجویان ، ارگانهای مرتبط در جهت انجام هر چه بهتر تصمیمات و سیاستگذاری های کلان موثر واقع شود. ما از اداره کل منابع طبیعی استان بواسطه ی اقدامات ارزنده ای که در شرق استان در مباحث شن های روان و مناطق مستعد ریزگرد انجام دادند قدردانی می نماییم . تلاش این عزیزان شاید بخشی از مناطق را پوشش داده باشد ولی هنوز عمده ای از این منطقه با چالش  روبرو می باشد .
ما دوکانون ریزگرد در شرق و غرب استان داریم که درسالهای که بارندگی کتر بود آثار آن را تاچندروز متوالی شاهد بودیم .

قرار گرفتن مجتمع های صنعتی در کنار یکدیگرو آثار تجمعی آن از جمله چالش پیش رو می باشد. که البته همکاری خیلی خوب صنایع که درطول سال با مدیریت خود انجام می دهند قابل تقدیراما شرایط آلودگی و آثار تجمعی صنایع برقوت خود باقی است . و در طول سال شاهد گزارش های از صنایع غرب و نگرانی های آن از این تاثیرشاهد هستیم .
یکی از سیاست هایی که در پیش گرفته ایم تقسیم یا به عبارتی بوجود آوردن زیرساخت های صنایع بزرگ در دیگر شهرستانها می باشد که خود امری مهم در جهت کاهش آثار تجمعی ودرنتیجه آلودگی هوا می باشد که در این موضوع می بایست مسئولین استانی ، ارگانهای اجرایی سیاست گذار وکلان تاثیرگذار هستند.

تمرکز زایی ، افزایش جمعیت شهر بندرعباس تاثیرآن برخدمات (زیرساختی ، درمانی و…)
پیش بینی جمعیت بندرعباس از دهه ی ۷۰تامیانه ی دهه ۸۰ جمعیت  ۳۰۰هزار نفربود که یک باره به بالای ۴۰۰هزارنفررسیده است گه خود برزیرساخت شهری تاثیرگذار بوده است که از جمله : در مباحث : درمانی ، خدمات شهری ، خدمات زیرساختی و….
وی افزود:
جمعیت شهر بندرعباس بطور ساکن وشناور ۶۰۰هزار نفرمی باشد که با عث شده است تغییراتی را در سطح آودگی شهر داشته باشیم . طبق پایش های انجام شده توسط همکاران ما ایجاد ترافیک در برخی ازساعات شبانه روزی در شهر بندرعباس تغییراتی در بحث آلودگی هوا مشاهده شده است .

وی ادامه داد:
ضمن قدردانی از زحمات شهردار بندرعباس در احداث پل های روگذر و انجام پروژه BRT  بی شک دروند کاهش ترافیک شهری و کاهش آلودگی هوا موثرخواهد بود .
برابربا قانون برای هر فرد ۱۵مترمربع می بایست فضای سبز ایجادشود که تا سال ۱۴۰۶می بایست به این مهم دست یابیم . وازمسئولین شهرهای بالای ۵۰هزار نفرجمعیت استان می خواهیم تا برنامه ها ی زمانیدی و موقعیت مکانی برای انجام هر چه بهتر فضای سبزشهری برای ماارسال نمایند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در بخش سوم بیانات خود ضمن قدردانی از زحمان همکاران خود با توجه به مشکلاتی همچون کمبود نیرو وامکانات افزود: همکاران ما در طول سال واحدهایی که مشمول پایش هستند را پایش می نمایند. در حدود ۹۰درصد صنایع بزرگ و متوسط دارای سیستم مدیریت کاهش آلودگی  هستند که نیازمند بروز شدن هستند . صنایعی که مشمول طرح خود اظهاری هستند بالغ بر۵۰درصد آنها در حال انجام این طرح می باشند که تعدادی از آنها واحدهای تولیدی و کشاورزی (که از امسال در حال انجام می باشد).
در خصوص نصب ایستگاه های پایش از مشارکت صنایع و سایرار گانها قدردانی می نماییم بطور کلی یک ایستگاه در مجموعه اداره کل بنادر و دریانوری استان ، مجموعه خلیج فارس متعهد به انجام ، دوایستگاه در پالایشگاه گاز سرخون وقشم ، یک ایستگاه در پالایشگاه نفت بندرعباس که در واقع خود شبکه  ای برای هر چه بهتر استخراج داده ها، رصد کردن منطقه و نهایتا بدست آوردن اطلاعات دقیق تر از  بارتجمعی در غرب بندرعباس می باشد .
سایر مجموعه های مثل مکران که درحال تشکیل می باشد تعهداتی در شروع کار خود دراند که می بایست ایستگاه پایش را نصب تا فعالیتهای آنهارصد گردد.
ما به مناسبت روز ملی هوای پاک دوایستگاه پایش را در بندرخمیرو جاسک مستقر و راه اندازی نموده ایم . دوایستگاه پایش دیگر دربرای شهرستان میناب و بندرلنگه در حال پیگیری وخریداری می باشیم . در بندرعباس در حال  حاضر دوایستگاه یکی در سطح شهر ودیگری در مرکز سنجش  این اداره کل راه اندازی نموده ایم .

ما در بحث آموزش توانسته ایم سالانه ۳۰۰۰۰دانش آموزبطور مستقیم و غیرمستقیم با همکاری وهمراهی سمن های زیست محیطی آموزش دهیم . با توجه به کمبود نیرو که درحال حاضر ۱۳۰نفرمی باشیم که ۵۰درصد از آن در حفاظت از مناطق و شغل محیط بانی می باشند  توانسته ایم مناطق تحت مدیریت استان را حفاظت نماییم . امیداست هروزمان هوای پاک گردد وهمیشه تابع اخلاق و وجدان باشیم .

از دیگر برنامه های انجاشده  دراین مراسم : اجرای سرود توسط گروه تواشیح ، کلیپ محیط زیست جزیره شیدور ، کلیپ سردار شهید سپهبد سلیمانی ، سخنرانی نماینده شرکت نفت لاوان و دانشگاه آزاد و اهدای لوح تقدیر به نمایندگان برخی از واحدها و صنایع (در انجام هر چه بهتر مسئولیت های اجتماعی) و همکاران ادارات  امور آزمایشکاهها و نظات و پایش این اداره کل انجام پذیرفت .

“مجید منصوری “