اجرای تعرفه‌های جدید خدمات بندری و دریایی در هرمزگان آغاز شد

حسین عباس‌نژاد” افزود: تعرفه‌های جدید با هدف مقابله با رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور تعیین شده و در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دریا محور کشور است. به گفته وی؛  براساس کتابچه تعرفه‌ای جدید و در راستای حمایت از صاحبان کالا و اجرای سیاست‌های تشویقی برای سرعت‌دادن به خروج کالا از بنادر و […]

حسین عباس‌نژاد” افزود: تعرفه‌های جدید با هدف مقابله با رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور تعیین شده و در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دریا محور کشور است.

به گفته وی؛  براساس کتابچه تعرفه‌ای جدید و در راستای حمایت از صاحبان کالا و اجرای سیاست‌های تشویقی برای سرعت‌دادن به خروج کالا از بنادر و گمرکات، صاحبان کالاها می‌توانند در صورت خروج کالا خود در مدت زمان کمتر از ۳۰ روز از تخفیف ۴۰ درصدی هزینه انبارداری برخوردار شوند.