اجرای طرح تعویض پسماند خشک بالوازم تحریرنودر محیط زیست هرمزگان

طرح تعویض پسماند خشک بالوازم تحریر نو با هدف محیط زیست سالم و کمک به دانش آموزان نیازمند از مهرماه در این اداره کل آغازشده است به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون عابدینی رئیس اداره آموزش و پژوهش محیط زیست هرمزگان از اجرای طرح زیست محیطی تعویض پسماند خشک با لوازم تحریرنو در این اداره […]

طرح تعویض پسماند خشک بالوازم تحریر نو با هدف محیط زیست سالم و کمک به دانش آموزان نیازمند از مهرماه در این اداره کل آغازشده است

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

عابدینی رئیس اداره آموزش و پژوهش محیط زیست هرمزگان از اجرای طرح زیست محیطی تعویض پسماند خشک با لوازم تحریرنو در این اداره کل خبرداد.

وی افزود: همانطورکه می دانیم  شاهد تولید پسماند خشک در محل کارو زندگی خود  هستیم که می بایست فرهنگ تفکیک زباله از مبداء  را در جهت  هر چه بهترشدن مدیریت پسماند شهرمان سرعت دهیم . بطور حتم حرکت وپویش های اجتماعی در این خصوص در فراگیر شدن این فرهنگ عظیم  گامی رو به جلومی باشد .

وی ادامه  داد: با توجه به فرارسیدن مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید با اشاعه فرهنگ رعایت مسائل زیست محیطی ،ازخودمان شروع کنیم . اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان طرح تعویض پسماند خشک با لوازم تحریرنو برای دانش آموزان نیازمند را شروع کرد . این طرح بطورماهیانه  در این اداره کل انجام می شود.