اجرای طرح هادی در روستای ریگو جزیره قشم

بازدید مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قشم از روند اجرایی طرح هادی روستای ریگو جزیره قشم رازمند مدیر بنیاد مسکن شهرستان قشم به همراه کارشناسان فنی از روند اجرایی اجرای طرح هادی روستای ریگو جزیره قشم بازدید کردند. هدف از این بازدید نظارت بر کیفیت انجام پروژه بود و رازمند نکات فنی و اجرایی […]

بازدید مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قشم از روند اجرایی طرح هادی روستای ریگو جزیره قشم

رازمند مدیر بنیاد مسکن شهرستان قشم به همراه کارشناسان فنی از روند اجرایی اجرای طرح هادی روستای ریگو جزیره قشم بازدید کردند.

هدف از این بازدید نظارت بر کیفیت انجام پروژه بود و رازمند نکات فنی و اجرایی پروژه را جهت تسریع انجام پروژه به عوامل اجرایی بیان نمود.