اجرای مانور تخلیه اضطراری در بحرانها در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآئرده های کشاورزی شهرداری بندرعباس

اجرای مانور تخلیه اضطراری در بحرانها در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآئرده های کشاورزی شهرداری بندرعباس   برای دیدن این ویــدئو   اینــــجا کلـــیک کنیــــد  

اجرای مانور تخلیه اضطراری در بحرانها در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآئرده های کشاورزی شهرداری بندرعباس

 

برای دیدن این ویــدئو

 

اینــــجا کلـــیک کنیــــد