اجرای مانور طرح سلامت نوروزی در بندرعباس در معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

در روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ و طبق برنامه هرساله مانور طرح سلامت نوروزی در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  در شهر بندرعباس اجرا شد با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و سفر بسیاری از هموطنان به جنوب کشور و شهر بندرعباس ، کنترل بهداشت محیط و بهداشت اماکن دارای […]

در روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ و طبق برنامه هرساله مانور طرح سلامت نوروزی در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  در شهر بندرعباس اجرا شد

با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و سفر بسیاری از هموطنان به جنوب کشور و شهر بندرعباس ، کنترل بهداشت محیط و بهداشت اماکن دارای مواد غذایی یکی از اولویت های دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان می باشد که در سال جاری نیز این طرح با شدت بیشتری در شهر بندرعباس و همچنین استان هرمزگان اجرا خواهد شد

شایان ذکر است که مانور طرح سلامت نوروزی با سخرانی دکتر جاودان ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شروع شد و بیش از پنجاه بازرس خِبره بصورت مداوم  اماکن مذکور را بازرسی و سلامت محیط را بررسی می نمایند ، و بیش از هجده هزار واحد صنفی که با سلامت مردم سروکاردارند تحت نظارت و بازرسی این بازرسان اداره بهداشت قرار خواهند گرفت

 

طرح

 

بابک پارسا ///