احداث بزرگتریت سایت پسماند کشور توسط شرکت سپنتا مهام ایرانیان در بندرعباس

گزارش ویدئویی از مراحل  احداث بزرگتریت سایت پسماند کشور توسط شرکت سپنتا مهام ایرانیان در بندرعباس ، افتخاری که برای هرمزگان ثبت شده است   برای دیدن این ویدئو   کلیـــــــک کنــــــید       بابک پارسا ////

گزارش ویدئویی از مراحل

 احداث بزرگتریت سایت پسماند کشور توسط شرکت سپنتا مهام ایرانیان در بندرعباس ، افتخاری که برای هرمزگان ثبت شده است

 

برای دیدن این ویدئو   کلیـــــــک کنــــــید

 

 

 

بابک پارسا ////