اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در بین ادارات محیط زیست کشور رتبه برترپژوهشی را به خود اختصاص داد

معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور کمیته پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست باید کمک کند که طرح های پژوهشی هدفمند باشند تا از اتلاف منابع جلوگیری شود  علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست درمراسم تجلیل از پژوهشگران برتر بابیان اینکه : متغیرهای محیط زیستی کشور اینقدر زیاد […]

معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور کمیته پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست باید کمک کند که طرح های پژوهشی هدفمند باشند تا از اتلاف منابع جلوگیری شود

 علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست درمراسم تجلیل از پژوهشگران برتر بابیان اینکه : متغیرهای محیط زیستی کشور اینقدر زیاد و متنوع است که هرکدام می تواند یک الگوی پژوهشی باشد. یکی از مباحث اساسی برای محیط زیست کشور این است که تاثیر اقدامات انجام شده در ارتقای شاخص های محیط زیستی مورد پژوهش و ارزیابی علمی قرار گیرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم حمایت از طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشگاهی مساله محور و کاربردی در حوزه محیط زیست، گفت: پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار باید به دنبال باز کردن گره های سازمان باشد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نامگذاری امسال به نام «تولید؛ دانش‌‌‌بنیان، اشتغال‌‌‌آفرین» از سوی مقام معظم رهبری، تاکید کرد: کمیته پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست باید کمک کند که طرح های پژوهشی هدفمند باشند تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.
روانبخش شیردم؛ رییس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با تشریح فرآیند انتخاب پژوهشگران و اداره کل برتر سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: در جشنواره امسال ۴۵ پرونده پژوهشگر برتر و ۶ پرونده ادارات کل متقاضی مورد بررسی اعضای هیات داوران قرار گرفت و با لحاظ کردن معیارهای انتخاب، ۳ پژوهشگر برتر، ۳ پژوهشگر شایسته تقدیر، مقاله برتر، کتاب برتر و اداره کل حفاظت محیط زیست برتر برگزیده شدند.
گفتنی است در پایان این مراسم، برگزیدگان جشنواره به شرح ذیل معرفی و لوح تقدیر و هدایای خود را از دست معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کردند:
دکتر علی ناصری (پژوهشگر برتر شماره یک)
دکتر اصغر مبارکی (پژوهشگر برتر شماره ۲) و (کتاب برتر)
دکتر زهرا لطفی (پژوهشگر برتر شماره ۳)
دکتر مهدی زارع خورمیزی (پژوهشگر شایسته تقدیر شماره یک)
دکتر مسعود حاتمی منش (پژوهشگر شایسته تقدیر شماره ۲)
دکتر مهدی عالی پور (پژوهشگر شایسته تقدیر شماره ۳) و (مقاله برتر)
اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان (اداره کل شایسته تقدیر)