ارائه کارت واکسن و تست PCR منفی لازمه سفر به کیش

دکتر محمد رضا رضانیا سخنگوی ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا در جلسه ای که با اعضای این ستاد برگزار شد گفت: با توجه به اینکه تا اواسط آبان به میزان قابل قبولی از واکسیناسیون خواهیم رسید گفت: پیشنهاد می شود که پذیرش گردشگر و خدمات برای مسافران با شرط تزریق دو دوز واکسن و داشتن تست PCR منفی انجام […]

دکتر محمد رضا رضانیا سخنگوی ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا در جلسه ای که با اعضای این ستاد برگزار شد گفت: با توجه به اینکه تا اواسط آبان به میزان قابل قبولی از واکسیناسیون خواهیم رسید گفت: پیشنهاد می شود که پذیرش گردشگر و خدمات برای مسافران با شرط تزریق دو دوز واکسن و داشتن تست PCR منفی انجام شود وحضور در هرگونه همایش نیز منوط به رعایت این دو موضوع باشد.

رضا نیا همچنین افزود: به منظور جلوگیری از موج جدید شایسته است که تشدید نظارت ها و مراقبت های پیشگیرانه جدی در ۶ ماهه دوم سال به دلیل سفر کارگران فصلی و خانه دومی ها به کیش در دستور کار مسئولین قرار گیرد و  پیشنهاد می گردد  الزام مسافران در ارائه کارت تزریق ۲ دوز واکسن و تست PCR منفی به عنوان شرط سفر به کیش لحاظ شود