از داشته هایمان محافظت کنیم

از داشته هایمان محافظت کنیم / وضعیت زرد و نارنجی الکی به دست نیامد ( بابک پارسا ) اکثر شهرهای استان هرمزگان از وضعیت قرمز کرونایی به  وضعیت زرد و نارنجی تغییر پیدا کردند ، پشت سر گذاشتیم وضعیت های قرمز را ، وضعیت قرمزهایی که برخی از زحمتکشان کادر درمان را به کام مرگ […]

از داشته هایمان محافظت کنیم / وضعیت زرد و نارنجی الکی به دست نیامد

( بابک پارسا )

اکثر شهرهای استان هرمزگان از وضعیت قرمز کرونایی به  وضعیت زرد و نارنجی تغییر پیدا کردند ، پشت سر گذاشتیم وضعیت های قرمز را ، وضعیت قرمزهایی که برخی از زحمتکشان کادر درمان را به کام مرگ کشاند و ده ها خانواده هرمزگانی را به واسطه ی فوت عزیزانشان داغ دار و عذادار کرد ، این وضعیت قرمز در یک چشم به هم زدن به وجود آمد ، در چشم بهم زدنی که در آن رعایت موارد بهداشتی را نکردیم ، مهمانی رفتیم ، ماسک نزدیم ، عروسی برگزار کردیم و…. اما تا تغییر وضعیت از قرمز به زرد و نارنجی آرامستانهای ما در استان هرمزگان پر شد از پیر و جوان ، مرد و زن و کودکان  ، خیلی سخت بود  بسیار سخت و دردناک اما چه میشود کرد ؟ وقتی خودمان به خودمان رحم نمیکنیم نتیجه اش می شود همین ، تجمع های بیشماری که در عروسی ها و مراسم ها صورت گرفت شیوع این ویروس را بیشتر و بیشتر کرد ، هرچقدر گفتند ، هر چقدر گفتیم ؛ نروید ، برگزار نکنید و…….  متاسفانه یه عده گوششان بدهکار نبود ، اصلا گوشی نداشتند برای شنیدن و چشمی نداشتن برای دیدن ، برای دیدن خانواده هایی که کرونا عذادارشان کرده بود و کادر درمانی که پوست اندازی کردند زیر بار سنگین مسئولیت مداوا .

هم اکنون اوضاع کمی ، تاکید می کنم کمی بهتر شده عده ای واکسینه شدند و به یُمن محرم و صفر  عروسی ها تعطیل شده و مردم کمتر تجمع می کنند  ، و همین امر منجر به بهبود تقریبی اوضاع شده اما باید از این داشته هایمان محافظت کنیم ، برای یه مدت مهمانی ها و عروسی ها را کنسل کنیم در بیرون از خانه ماسک بزنیم و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم تا اوضاع همچنان سیر بهبودی داشته باشد ، که اگر این مهم را انجامندهیم دوباره شاهد اوضاع قرمز خواهیم بود .

 

بابک پارسا ///