استاندار هرمزگان در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح تامین آب بستک و جناح

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ فریدون همتی درا ین مراسم  بیان کرد : این طرح شامل دو بخش احداث آب شیرین کن ۱۰ هزار مترمکعبی چارک و خط انتقال با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان، می تواند از طرح های تامین آب تاثیرگذار در آینده شهرستان بستک و ۳۶ روستای واقع در مسیر […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ فریدون همتی درا ین مراسم  بیان کرد : این طرح شامل دو بخش احداث آب شیرین کن ۱۰ هزار مترمکعبی چارک و خط انتقال با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان، می تواند از طرح های تامین آب تاثیرگذار در آینده شهرستان بستک و ۳۶ روستای واقع در مسیر خط انتقال باشد.

وی افزود: طرح انتقال آب به شهرهای بستک و جناح از بندر چارک با خط انتقالی به طول ۶۶ کیلومتر، به لحاظ طول خط انتقال از بزرگ ترین پروژه های آبرسانی استان محسوب می شود.

وی در ادامه با اشاره وضعیت اقتصادی کشور و تلاش دشمنان برای اعمال تحریم ها با هدف توقف پروژه های عمرانی کشور، تصریح کرد: می توان با استفاده روش هایی نظیر واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و هدایت نقدینگی کشور به سمت سرمایه گذاری و تولید مانع تحقق اهداف دشمنان شویم.

وی با بیان اینکه؛ با اعتبار دولتی اجرای پروژه ها بسیار زمانبر خواهد بود، تاکید کرد: با تکیه بر منابع و مشارکت مردمی در اجرای پروژه های عمرانی می توان به مدت زمان انجام آن ها نیز تسریع بخشید.

 وی اضافه کرد: در صورت درخواست مردم این شهرستان برای انجام طرح تامین آب بستک و جناح از آب شیرین کن چارک در مدت زمان کوتاه تر،  ما با واگذاری این طرح موافقت می کنیم.